Skip to main content

Impressum

Všetky obsahy webovej stránky KiK sú chránené autorským právom. Pre ich kopírovanie alebo používanie textu a obrázkov je potrebný súhlas spoločnosti KiK Textilien und Non-Food GmbH. Za obsahy webových stránok, na ktoré sa dostanete pomocou hyperlinku, nenesie KiK Textilien und Non-Food GmbH žiadnu zodpovednosť.

 

Kontaktná adresa

KiK textil a Non-Food spol. s r.o.
Panenská 6 SK-811 03 Bratislava
T  +420 272 089 702
F  +420 271 750 500
E-Mail: kontakt-sk@kik-textilien.com

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 50509/B
IČO:43991599
DIČ: SK2022540663


Konatelia spoločnosti

Raluca Hartmann
Martin Šatný
Rüdiger Hartmann