Skip to main content

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov myKiK

Spoločnosť KiK zhromažďuje v súvislosti so svojim programom zákazníckych kariet (myKiK) osobné údaje a/alebo informácie o vás (ďalej len "osobné údaje"). Spoločnosť KiK sa zaväzuje zaobchádzať s osobnými údajmi starostlivo a čo najlepšie ich chrániť.

Spoločnosť KiK zaobchádza s vašimi osobnými údajmi s maximálnou starostlivosťou a zhromažďuje, používa a vymazáva ich v súlade so zákonmi a predpismi.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov myKiK sa môže občas zmeniť, ak na to bude dôvod v dôsledku nového vývoja. Najaktuálnejšie vyhlásenie o ochrane osobných údajov nájdete vždy na adrese spolocnost.kik-textilien.sk.  V prípade zmeny vyhlásenia o ochrane osobných údajov, bude o tom spoločnosť KiK informovať prostredníctvom svojej webovej stránky (podľa dostupnosti) alebo e-mailom.

Naše služby majú byť transparentné, osobné a spoľahlivé. Preto uvádzame, aké osobné údaje KiK zhromažďuje, na aké účely tieto osobné údaje používame a ako môžete uplatniť svoje práva v súvislosti s týmito osobnými údajmi. 

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov myKiK (ďalej len "vyhlásenie o ochrane údajov") to čo najlepšie popisujeme. 
Kontakt a zodpovedné osoby
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov, adresujte ich, prosím, na:
KiK textil a Non – Food spol. s r.o. 
Panenská 6
811 03 Bratislava 

Tel.: + 420 272 089 700
Mail: kontakt-sk@kik-textilien.com
alebo prostredníctvom https://spolocnost.kik-textilien.sk/kontakt 

Môžete tiež kontaktovať osobu zodpovednú za ochranu údajov v našom podniku na adrese: 

DataComply s.r.o.
Mgr. Lucie Hladěnová
IČO: 07065345
Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8
Kontakt: kontakt@kik.cz

Vyššie uvedená spoločnosť (KiK textil a Non – Food spol. s r.o.) je z právneho hľadiska prevádzkovateľom všetkých osobných údajov našich (potenciálnych) zákazníkov, návštevníkov a používateľov našich obchodov, webových stránok a iných služieb, ako je napríklad aplikácia KiK (ďalej len "aplikácia KiK").
 

Aké osobné údaje spracúva spoločnosť KiK?

Na vytvorenie online účtu a/alebo registráciu do programu karty výhod potrebuje spoločnosť KiK nasledujúce (osobné) údaje, aby mohla dokončiť registráciu:

 • Meno 
 • Priezvisko
 • Pohlavie
 • Údaje o adrese
 • Dátum narodenia (na overenie, či máte aspoň 18 rokov, a na zaslanie darčeka k narodeninám) 
 • Platná e-mailová adresa (v prípade, že si vytvoríte konto online (na základe dostupnosti) alebo prostredníctvom aplikácie)
 • Všeobecné informácie o nákupe (napríklad: položka, suma, miesto, spôsob, dátum, čas).


Pri používaní online služieb vo všeobecnosti: 

 • Vaša IP adresa
 • Údaje z umiestnených súborov cookies (ak ste udelili súhlas).
 • Aký prehliadač používate
 • Ako dlho využívate našu online ponuku a akým spôsobom (klikanie)
 • Z ktorej predchádzajúcej webovej stránky ste prišli na našu stránku a na ktorú stránku ste išli neskôr a aká reklama sa tam zobrazovala
 • Údaje o online transakciách so spoločnosťou KiK


Okrem toho môže spoločnosť KiK nepovinne zisťovať nasledujúce informácie:

 • Titul (aby zodpovedal vášmu titulu, ktorý sme dostali pri vašej registrácii).
 • E-mailová adresa (ak ste sa zaregistrovali v obchode)
 • Telefónne číslo
 • Číslo mobilného telefónu

Okrem toho môže spoločnosť KiK zaregistrovať aj ďalšie informácie (ktoré môžu byť považované za osobné údaje), ktoré nám poskytujete pri nadviazaní kontaktu, napríklad v súvislosti so žiadosťami o informácie alebo sťažnosťami.

Keď nakupujete u nás v predajni, je tiež možné, že o vás budeme zhromažďovať osobné údaje. Môže sa tak stať viacerými spôsobmi, napríklad, ak nám v obchode položíte otázky alebo podáte sťažnosť, ktorá si vyžaduje, aby sme vás neskôr kontaktovali. Môže sa tiež stať, že musíme zhromažďovať údaje počas špeciálnych akcií, ako sú súťaže alebo prieskumy spokojnosti zákazníkov, aby sme vás informovali o priebehu akcie alebo iniciatívy. Vezmite prosím na vedomie, že bez vášho výslovného súhlasu nespracúvame žiadne údaje.
 

Na aké účely zhromažďuje a spracúva spoločnosť KiK osobné údaje a z akých dôvodov?

Spoločnosť KiK zhromažďuje a spracúva osobné údaje na tieto účely:

 1. realizácia objednávok produktov a služieb z internetového obchodu pobočky alebo aplikácie KiK a vytvorenie a vedenie (osobného) účtu KiK (ďalej len "účet KiK") dotknutej osoby.
 2. zasielanie ponúk, noviniek a propagačných akcií prostredníctvom e-mailu, aplikácie KiK a poštou.
 3. realizácia programu vernostných kariet KiK
 4. analýzy na účely zlepšovania procesov, vývoja produktov a služieb a prieskumu trhu
 5. spracúvanie osobných údajov pri používaní aplikácie myKiK
 6. spracovanie sťažností a žiadostí o informácie

1. Realizácia objednávok produktov a služieb z internetového obchodu (podľa dostupnosti), obchodu alebo aplikácie KiK a vytvorenie a správa účtu KiK.

Spoločnosť KiK ukladá osobné údaje, keď s nami komunikujete, napríklad pri návšteve internetového obchodu, pri používaní aplikácie KiK, dopyte alebo objednávaní výrobkov alebo služieb, vrátení výrobkov bez pokladničného dokladu a pri vytvorení a správe účtu KiK. Spoločnosť KiK spája údaje z rôznych vzťahov s nami, keď sa tieto údaje zhodujú.

Účet KiK

Aby ste mohli v plnom rozsahu využívať všetky služby a funkcie (ak existujú), ktoré spoločnosť KiK ponúka prostredníctvom internetového obchodu KiK a aplikácie KiK, musíte si vytvoriť osobné konto KiK. Pri vytváraní účtu KiK budete vyzvaní, aby ste uviedli určité osobné údaje (napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, pohlavie, e-mailová adresa). 

Účet KiK bez účasti vo vernostnom programe.

Poskytnuté osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť. Informácie, ktoré ste nám poskytli, nám umožňujú lepšie prispôsobenie a neustále zlepšovanie našich služieb pre vás. Okrem účelov opísaných v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov používame poskytnuté osobné údaje na vytvorenie účtu KiK a na to, aby sme vám ponúkli príslušné funkcie, ako napríklad obsah vášho digitálneho nákupného košíka a naposledy zobrazené produkty. Svoje konto KiK môžete kedykoľvek vymazať. Ak svoj účet vymažete a neexistuje žiadny iný dôvod na zákonnosť spracúvania, nebudú sa vaše údaje ďalej uchovávať.  Anonymizované údaje sa môžu uchovávať (napr. na zaznamenanie toho, že zákazníci, ktorí si zakúpili určitý tovar, majú záujem aj o iné položky). 

Spracúvanie osobných údajov na zriadenie účtu KiK je nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi vami a KiK (článok 6 I písm. b) GDPR). Vaše údaje potrebujeme na plnenie kúpnej zmluvy, v rámci ktorej vám budú odoslané objednané položky, a na to, aby sme vás mohli kontaktovať.

Účet KiK s účasťou vo vernostnom programe KiK.

Na registráciu do programu myKiK v internetovom obchode (podľa dostupnosti) alebo v aplikácii je potrebné mať zriadený účet KiK. Na pobočke sa môžete zaregistrovať do myKiK aj bez online účtu KiK. Pri registrácii do programu karta výhod KiK môžete použiť svoj existujúci účet KiK alebo, ak účet ešte nemáte, vytvoríte si pri registrácii nový účet KiK. 

Spracúvanie osobných údajov na zriadenie účtu KiK je nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi vami a KiK (článok 6 I písm. b) GDPR). Neposkytnutie týchto údajov môže mať za následok našu nemožnosť plniť zmluvné povinnosti. 
V súvislosti s Vašou účasťou vo vernostnom programe KiK sa realizuje spracovanie Vašich osobných údajov na základe Vášho súhlasu s takýmto spracovaním (článok 6 I písm. a) GDPR). 

2. Zasielanie ponúk, noviniek a akcií poštou a e-mailom, ako aj prostredníctvom aplikácie

Vaša e-mailová adresa sa použije na zasielanie informačných letákov s aktuálnymi ponukami, špeciálnymi akciami a informáciami o našich (nových) produktoch a službách a produktoch a službách našich zmluvných partnerov. Okrem toho budete dostávať reklamu k týmto témam: oblečenie pre ženy, mužov a deti; spodná bielizeň pre ženy, mužov a deti; doplnky pre ženy, mužov a deti; kufre a tašky; domáce potreby; bytový textil; nábytok; dekoračné predmety; osvetlenie; športové potreby; remeselné výrobky a výrobky pre domácich majstrov; príslušenstvo pre bicykle a autá; príslušenstvo pre voľný čas; spotrebná elektronika; televízne, filmové a hudobné médiá; potreby pre domáce zvieratá; cestovné potreby; písacie potreby; hračky; kancelárske potreby; galantéria; potraviny; starostlivosť a drogéria, ako aj súťaže, a to na základe súhlasu (článok 6 I písm. a) GDPR), ktorý ste udelili pri registrácii do myKiK. 

Ak ste si nainštalovali aplikáciu myKiK a udelili súhlas, môžete od spoločnosti KiK dostávať push správy s aktuálnymi ponukami, špeciálnymi akciami a informáciami napr. o našich (nových) produktoch a službách alebo produktoch a službách našich zmluvných partnerov. Prijímanie push správ môžete deaktivovať prostredníctvom nastavení v telefóne.
KiK vám môže posielať ponuky, špeciálne propagačné akcie a informácie o našich (nových) produktoch a službách alebo produktoch a službách našich zmluvných partnerov aj poštou. Na účely priameho marketingu spracúvame vaše osobné údaje, aby sme vám mohli zasielať priamy marketing (okrem priameho marketingu prostredníctvom e-mailu) na podobné tovary a služby poštou, aby ste mali stále aktuálne informácie o našom sortimente.
 Vaše údaje nebudú postupované zmluvným partnerom. 
Právnym základom tohto spracúvania je Váš súhlas so spracovaním osobných údajov  (článok 6 I písm. a) GDPR).       

Ak si neželáte dostávať ponuky, môžete sa odhlásiť prostredníctvom zákazníckej podpory spoločnosti KiK alebo prípadne prostredníctvom možnosti odhlásenia obsiahnutej v emailovej správe.
 

3. Realizácia myKiK 

KiK ponúka účastníkom myKiK ďalšie výhody.

Ak chcete využívať myKiK, musíte sa doň zaregistrovať. Po dokončení procesu registrácie a obdržaní karty (kariet) myKiK, môžete svoju kartu použiť pri nákupe pri pokladni alebo v internetovom obchode (podľa dostupnosti) a využiť všeobecné ponuky popísané vo všeobecných obchodných podmienkach myKiK. Môžete tiež nazbierať určitý počet nákupov, za ktoré získate (pri 5 nákupoch, pozri podmienky) poukaz na 20 % zľavu. Môžete získať aj iné výhody, napríklad prekvapenie k narodeninám a možnosť zúčastniť sa na žrebovaní o ceny alebo získať iné ponuky, ktoré môžu podliehať podmienkam. 

V súvislosti s Vašou účasťou vo vernostnom programe myKiK sa realizuje spracovanie Vašich osobných údajov na základe Vášho súhlasu s takýmto spracovaním (článok 6 I písm. a) GDPR). 
Pri registrácii do myKiK prostredníctvom internetového obchodu alebo v aplikácii KiK je potrebné mať účet KiK. Spoločnosť KiK používa údaje o vašich nákupoch a vašom prehliadaní a na základe týchto poznatkov vám môže zasielať informačné letáky, ktoré sú pre vás individuálne prispôsobené, ako aj upozorňovať vás na produkty a služby, ktoré spoločnosť KiK vybrala špeciálne pre vás, ako je to myslené v odseku 2. 
Prostredníctvom údajov, ktoré nám poskytujete, vieme lepšie prispôsobiť našu webovú stránku a naše ponuky vašim osobným preferenciám. Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, používame na predvídanie vášho nákupného správania a na čo najlepšie umiestnenie našich produktov na našej online prezentácii. Patrí sem profilovanie: Ide o akúkoľvek formu automatizovaného spracúvania údajov, pri ktorom analyzujeme určité vaše osobné aspekty s cieľom predvídať okrem iného vaše osobné preferencie, záujmy a správanie. Na tento účel používame okrem iného údaje zo súborov cookies a informácie o účte, ako aj údaje od iných strán). Patria sem (okrem iného): 

 • Posledné zakúpené položky
 • Stránky zobrazené na našich webových stránkach
 • Poradie položiek na stránkach s prehľadom položiek
 • Narodeninové zľavové kódy
 • Pohlavie
 • Reklama s položkami, ktoré ste si už prezreli, alebo s podobnými položkami či tovarmi z určitej skupiny produktov

Na základe Vami poskytnutých údajov analyzujeme aj úspešnosť rôznych našich kampaní.  

Právnym základom tohto spracúvania je Váš súhlas so spracovaním osobných údajov  (článok 6 I písm. a) GDPR).
 

4. Analýzy na zlepšenie procesov, vývoj produktov/služieb a prieskum trhu

Spoločnosť KiK sa snaží ponúkať webové stránky, aplikácie a služby najvyššej kvality a prispôsobovať svoju ponuku a služby potrebám a želaniam svojich zákazníkov a návštevníkov. Na tento účel je potrebné, aby spoločnosť KiK vykonávala štatistické prieskumy, aby bolo možné v prípade potreby vykonať úpravy. Na tieto štatistické prieskumy môže spoločnosť KiK používať údaje o zákazníkoch. Výsledky prieskumov sa vždy uvádzajú súhrnne a nemožno ich nijako priradiť k jednotlivým zákazníkom. Základom pre tento typ spracúvania je náš oprávnený záujem na neustálom zlepšovaní nášho tovaru a služieb a skúseností zákazníkov (článok 6 I písm. f) GDPR).

5. Spracúvanie osobných údajov pri používaní aplikácie myKiK

V rámci programu karty výhod myKiK vám poskytujeme mobilnú aplikáciu (app), ktorú si môžete stiahnuť do svojho mobilného koncového zariadenia. V nasledujúcom texte vás doplňujúc k nášmu všeobecnému vyhláseniu o ochrane údajov informujeme o spracúvaní osobných údajov pri používaní aplikácie myKiK. Informujeme vás najmä o službách našich zmluvných partnerov, ktoré sa využívajú spolu s našimi aplikáciami. Týmto spôsobom chceme zabezpečiť, aby ste vedeli, ako fungujú služby implementované v našej aplikácii myKiK a čo sa deje s vašimi údajmi.

a. Údaje o používaní

Pri stiahnutí aplikácie sa do príslušného obchodu s aplikáciami prenášajú požadované informácie, t. j. najmä meno používateľa, e-mailová adresa, číslo zákazníka v obchode s aplikáciami a identifikácia jednotlivých zariadení. Na toto spracúvanie údajov nemáme žiadny vplyv. Zodpovedá zaň prevádzkovateľ príslušného obchodu s aplikáciami. Spracúvame len údaje, ktoré sú potrebné na stiahnutie aplikácie do vášho zariadenia.
Pri používaní aplikácie spracúvame nasledujúce údaje, aby sme umožnili použiteľnosť poskytovaných funkcií a zabezpečili bezpečnosť a stabilitu aplikácie:

 • IP adresa používateľa
 • Dátum a čas žiadosti
 • Obsah žiadosti (konkrétna stránka)
 • Stav prístupu/stavový kód HTTP
 • V každom prípade množstvo prenesených údajov 
 • Operačný systém používateľa

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

b. Push notifikácia prostredníctvom služby Firebase Cloud Messaging

Aby bolo možné používať funkciu "push oznámenie", využíva aplikácia myKiK službu Google Firebase Cloud Messaging, ktorú ponúka spoločnosť Google, Inc. Mountain View, USA. Súhlasom s prijímaním push oznámení v rámci registrácie v aplikácii myKiK súhlasíte s automatickým prenosom jedinečného ID inštalácie aplikácie (identifikátor inštancie) a nasledujúcich informácií:
Informácie o nainštalovanom softvéri: verzia aplikácie, ID aplikácie, verzia zostavenia aplikácie, názov balíka aplikácie, informácie o koncovom zariadení, na ktorom je softvér nainštalovaný: verzia operačného systému, ID zariadenia, verzia služieb Google, informácie o FCM: ID aplikácie v FCM, ID používateľa v FCM, verzia protokolu.
Prenos údajov do Firebase sa uskutočňuje prostredníctvom chráneného kanála. Prístup k týmto informáciám a ich ochrana sa riadi príslušnými podmienkami používania služby Firebase: firebase.google.com/terms/data-processing-terms/,
https://firebase.google.com/support/privacy/, na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Ak chcete dodatočne zakázať výmenu údajov so službou Firebase Cloud Messaging, postupujte nasledovne:
Otvorte nastavenia v aplikácii myKiK a kliknite na pole "Oznámenia". Potom posuvník pre "Oznámenia" posuňte doľava. Všetky oznámenia aplikácie myKiK sú teraz natrvalo deaktivované.

6. Spracovanie sťažností a žiadostí o informácie

Ak sa obrátite na zákaznícku podporu spoločnosti KiK s otázkami alebo sťažnosťami, ktoré sa týkajú služieb spoločnosti KiK, uložíme vaše kontaktné údaje a vašu otázku alebo sťažnosť. Spoločnosť KiK vás môže požiadať o poskytnutie ďalších osobných údajov, ak to budeme považovať za potrebné za účelom zodpovedania otázky alebo vyriešenia sťažnosti. Dodatočné osobné údaje poskytnuté v tomto prípade budú použité na zodpovedanie otázky alebo sťažnosti.

Osobné údaje, ktoré spracúvame na tento účel, môžu vzniknúť z dôvodu, že ste zakúpili alebo máte v úmysle zakúpiť produkty alebo služby od spoločnosti KiK. Spracúvanie údajov je potom nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli alebo máte v úmysle uzavrieť (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR). 
Okrem toho môže byť toto spracúvanie údajov nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR). Neposkytnutie týchto údajov môže mať za následok našu nemožnosť plniť zmluvné/zákonné povinnosti. 

Rovnako tak je našim oprávneným záujmom zabezpečiť starostlivosť o vás, našich zákazníkov, zvyšovať vašu spokojnosť ako aj zabezpečiť riadne plnenie našich povinností. Právnym základom tohto spracúvania je náš oprávnený záujem (článok 6 ods. I písm. f) GDPR). 

Prístup k osobným údajom a ich zmena / práva dotknutej osoby

Od spoločnosti KiK môžete kedykoľvek požadovať ďalšie informácie alebo prístup k osobným údajom, ktoré od vás spoločnosť KiK zhromažďuje a používa (článok 15 GDPR). Okrem toho môžete požiadať o poskytnutie vašich osobných údajov v bežne používanom formáte súboru (článok 20 GDPR). Môžete tiež požiadať o opravu vašich osobných údajov (čl. 16 GDPR), ich doplnenie alebo odstránenie (čl. 17 GDPR) alebo o obmedzenie používania vašich osobných údajov (čl. 18 GDPR) a môžete namietať proti (ďalšiemu) spracúvaniu vašich osobných údajov (čl. 21 GDPR).

Svoju žiadosť môžete adresovať zákazníckej podpore spoločnosti KiK. Spoločnosť KiK odpovie na vašu žiadosť písomne do jedného (1) mesiaca prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste uviedli. Táto lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace s prihliadnutím na zložitosť a počet žiadostí. O predĺžení lehoty budete informovaný. 

Svoje osobné údaje si môžete kedykoľvek pozrieť aj vo vlastnom účte KiK a v prípade potreby ich zmeniť.
Ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na vašom súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Po odvolaní súhlasu spoločnosť KiK zabezpečí, aby sa spracúvanie osobných údajov na tento účel zastavilo. Odvolanie vášho súhlasu nebude mať spätnú účinnosť a preto nemá vplyv na opatrenia, ktoré už boli vykonané.

Ak spracúvanie osobných údajov spočíva na v nami sledovaných oprávnených záujmoch alebo profilovaniach na nich založených, máte právo podať námietku. Po vznesení námietky záležitosť preskúmame a spoločne s vami nájdeme riešenie, ktoré bude spočívať v tom, že vysvetlíme náš prístup alebo rozhodnutie vo vašom prípade, alebo, ak to bude možné, zastavíme spracúvanie vašich údajov. Ak vypoviete službu myKiK, údaje anonymizujeme a vaše údaje (špecifické pre myKiK) vymažeme, pokiaľ s vami nebude naďalej platiť dohoda (na základe vášho účtu KiK) alebo ak máme oprávnený záujem na spracúvaní vašich údajov, pretože ste zákazníkom spoločnosti KiK.

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov porušuje zákon, môžete sa obrátiť na zákaznícku podporu spoločnosti KiK. Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu na ochranu osobných údajov (článok 77 GDPR). Príslušným dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. 

Ktoré tretie strany majú prístup k vašim údajom?

Spoločnosť KiK poveruje poskytovaním svojich služieb tretie strany. Osobné údaje sa sprístupňujú tretím stranám len vtedy, ak sú tieto informácie potrebné na to, aby tretia strana mohla poskytovať príslušné služby.

Môžu to byť tretie strany, ktoré spoločnosť KiK využíva napríklad na vykonávanie platieb (poskytovatelia platobných služieb), na marketingové činnosti (napr. tlačiarne, e-mailové spoločnosti, spoločnosti na spracovanie pošty, sociálne médiá a vyhľadávače), na produkty a služby (napr. KiK Textilien und Non-Food GmbH), pri ktorých spoločnosť KiK vystupuje ako sprostredkovateľ, a na svoju zákaznícku podporu. Pokiaľ tieto tretie strany pri poskytovaní príslušných služieb spracúvajú osobné údaje, robia tak ako sprostredkovatelia pre spoločnosť KiK a spoločnosť KiK prijala potrebné technické a organizačné opatrenia (vrátane uzatvorenia zmluvy o spracúvaní), aby zabezpečila, že vaše údaje sa spracúvajú len na vyššie uvedené účely a že je zaručená primeraná úroveň ochrany údajov. Osobné údaje sa dozorným orgánom, daňovým úradom a vyšetrovacím orgánom poskytnú len v prípade, ak je k tomu spoločnosť KiK povinná zo zákona.

Poskytovatelia služieb a subdodávatelia spoločnosti KiK môžu tiež prenášať osobné údaje príjemcom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. V týchto prípadoch prijíme spoločnosť KiK s týmito príjemcami primerané opatrenia a dojedná štandardné doložky o ochrane osobných údajov, vypracované Európskou komisiou s cieľom zabezpečiť čo najlepšiu ochranu vašich údajov.

Bezpečnosť osobných údajov

Spoločnosť KiK prijala primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred stratou alebo akoukoľvek formou nezákonného spracúvania. Napríklad počas procesu objednávania a pri odosielaní kontaktných formulárov používa spoločnosť KiK vždy zabezpečené pripojenie (SSL). Okrem toho sú používané opatrenia na zabezpečenie údajov na najvyššej úrovni a vždy zodpovedajú najnovším technológiám s cieľom zabezpečiť pre našich zákazníkov bezproblémový zážitok.

Ako dlho sa budú vaše osobné údaje uchovávať?

Vaše osobné údaje sa vymažú alebo anonymizujú, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich spoločnosť KiK spracúva. Pokiaľ máte online účet, údaje, ktoré boli o vás zhromaždené v rámci plnenia zmluvy, sa spravidla uchovávajú na dobu neurčitú, až do ukončenia zmluvy. Ak sa zúčastňujete na myKiK údaje, ktoré boli o vás zhromaždené sa spracúvajú po nevyhnutne potrebný čas, a teda po dobu trvania Vášho členstva vo vernostnom programe (trvania Vami udeleného súhlasu). 
Osobné údaje spracúvané za účelom zasielanie ponúk, noviniek a propagačných akcií prostredníctvom e-mailu, aplikácie KiK a poštou budú uchovávané po dobu trvania Vami udeleného súhlasu. Osobné údaje spracúvané za účelom vybavenia sťažností alebo žiadostí o informáciu sa uchovávajú po dobu 3 rokov od spracovania sťažnosti/žiadosti. Vaše osobné údaje spracúvané za účelom uchovávania účtovných záznamov sú spracúvané po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, 

https://spolocnost.kik-textilien.sk/ a webové stránky tretích strán

V internetovom obchode KiK môžete (podľa dostupnosti) nájsť odkazy na iné webové stránky tretích strán. Spoločnosť KiK nezodpovedá za návštevy iných webových stránok ako sú webové stránky spoločnosti KiK, ani za to, ako tieto strany nakladajú s osobnými údajmi. Prečítajte si, prosím, vyhlásenia o ochrane osobných údajov iných príslušných webových stránok. Pokiaľ ide o náš internetový obchod, odkazujeme na vyhlásenie o ochrane údajov, ktoré je tam uvedené: spolocnost.kik-textilien.sk/ochrana-osobnych-udajov.