Skip to main content

Nie sme oddaní iba sociálnym projektom, ale taktiež pripisujeme veľký význam udržateľnosti. Aby sme to dosiahli, vždy si stanovujeme vysoké ciele, ktoré sa odrážajú v našom pláne.

Nesieme zodpovednosť

Aktuálna správa o udržateľnosti

Podrobnosti

Naše priority

To, čo robíme

Roadmap

Náš stanovený cieľ do roku 2022

Ako súčasť nášho záväzku, v súlade s procesom preskúmania v rámci partnerstva pre trvalo udržateľný textil, týmto zverejňujeme naše ciele na roky 2020-2022.

Sociálne projekty

Naše sociálne nasadenie

Angažujeme sa rôznymi spôsobmi: pre životné prostredie, pre ľudské práva, ako aj pre spravodlivé príjmy a pracovné podmienky u našich dodávateľov.

Výroba

Audity a vysoké štandardy

Aby sme zaistili, že procesy a smernice spĺňajú požadované štandardy, kontrolujeme našich dodávateľov v pravidelných intervaloch pomocou takzvaných „auditov“

Udržateľnosť

Konať udržateľne

Nestojíme len o kvalitu za spotrebiteľsky priaznivé ceny, ale aj o udržateľný rozvoj spoločnosti, ktorý zohľadňuje sociálne a ekologické normy.