Skip to main content

Prehlásenia o zhode

Vážený/-á návštevník/návštevníčka KiK,

na tejto stránke si môžete pozrieť prehlásenia o zhode k naším produktom, ktoré sú vyžadované podľa Smernice o rádiových zariadeniach (RED) 2014/53/EÚ (Radio Equipment Directive) a Nariadenia 2016/425/EÚ o osobných ochranných prostriedkoch (PSA).

Upozornenie: 

Vyhlásenia o zhode nájdete v dole uvedenom zozname pod príslušnými číslami výrobkov. Čísla výrobkov nájdete na obale pod čiarovým kódom alebo v online obchode na príslušnej stránke výrobku.
Upozorňujeme, že na zobrazenie PDF potrebujete Adobe Reader. Reader je program, ktorý je k dispozícii zadarmo na internete a ktorý môžete používať - akonáhle je nainštalovaný - neobmedzene zadarmo na zobrazenie PDF súborov.

Číslo položky Označenie výrobku  Download 

1106493

1106506

1121945

1121954

1179696

1179694

oven glove, pack of 2

pot holder 2er Set

pot holder 2er Set

oven glove, pack of 2

Girls Sunglasses Basic

Boys Sunglasses Basic

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download