Skip to main content

Prehlásenia o zhode

Vážený/-á návštevník/návštevníčka KiK,

na tejto stránke si môžete pozrieť prehlásenia o zhode k naším produktom, ktoré sú vyžadované podľa Smernice o rádiových zariadeniach (RED) 2014/53/EÚ (Radio Equipment Directive) a Nariadenia 2016/425/EÚ o osobných ochranných prostriedkoch (PSA).

Upozornenie: 

Vyhlásenia o zhode nájdete v dole uvedenom zozname pod príslušnými číslami výrobkov. Čísla výrobkov nájdete na obale pod čiarovým kódom alebo v online obchode na príslušnej stránke výrobku.
Upozorňujeme, že na zobrazenie PDF potrebujete Adobe Reader. Reader je program, ktorý je k dispozícii zadarmo na internete a ktorý môžete používať - akonáhle je nainštalovaný - neobmedzene zadarmo na zobrazenie PDF súborov.

Číslo položky Označenie výrobku  Download 

1106493

1106506

1121945

1121954

1179696

1179694

1179708

1179714

1179689

1179701

1175255

1175260

1175256

1180175

1180099

1180102

1175261

1168545

1179690

1179687

1179555 / 1181558

1180162

oven glove, pack of 2

pot holder 2er Set

pot holder 2er Set

oven glove, pack of 2

Girls Sunglasses Basic

Boys Sunglasses Basic

Men Sunglasses Basic

Women Sunglasses Basic

MJK UV Set

MJK UV Onesie

Boy´s sunglasses premium

Girl´s sunglasses premium

men sunglasses premium

Women sunglasses premium

Boys sunglasses premium

Girl´s sunglasses premium

Women sunglasses premium

Gardening gloves

Boys sunglasses license

Girl´s sunglasses license

Bathing hat / Swimsuit

Men sunglasses premium

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download