Skip to main content

Náš manažment kvality

Rozmanitý sortiment produktov vždy vyžaduje náročné riadenie kvality. Naše interné riadenie kvality si preto stanovilo za úlohu zabezpečiť aby všetky textilné a Non-Food produkty boli predajné.

Jednáme tiež udržateľne

Informujte sa

Kvalita

Bezpečné produkty pre našich zákazníkov

Sami kladieme najvyššie nároky na kvalitu našich výrobkov a nevyhýbame sa jednaniu nad rámec zákonných požiadaviek, kontrole a informovaniu zákazníka.

Komplexná práca nášho manažmentu kvality s približne 40 zamestnancami pozostáva okrem iného z definovania, kontroly a dôsledného presadzovania požiadaviek na testy. Dôraz je tu kladený aj na poradnú funkciu pri nákupe.

Náročný testovací proces

Náš manažment kvality je v neustálom kontakte s testovacími zariadeniami v Ázii a Európe, aby sme zaistili bezpečnosť a kvalitu výrobkov, ktorá je pre zákazníkov atraktívna.

Tiež by sme chceli vyzdvihnúť našu internú laboratórnu prácu, pri ktorej sa kontroluje nie len súlad s našimi požiadavkami, ale vyvíjajú sa aj nové testovacie postupy pre interné požiadavky KiK. Pomocou chemických a fyzikálnych skúšok sa preverí napríklad spracovanie, rozmery, oteruvzdornosť, vlákna výrobkov a podľa toho sa upravia plány skúšok. Okrem všetkých interných testov sú do rozsiahleho testovacieho procesu zapojené aj nezávislé testovacie ústavy.

Nie ste s našou kvalitou spokojní?

Kúpili ste si výrobok, s ktorým bohužiaľ nie ste spokojní alebo by ste nám chceli nahlásiť problém? Potom neváhajte a kontaktujte nás pomocou online formulára

Na kontakt

Chemické látky

Regulácia REACH

Európske nariadenie REACH reguluje schvaľovanie a obmedzovanie chemických látok v textíliách, ktoré zakazuje látky ako azofarbivá alebo karcinogénne amíny v textíliách.

Keďže bezpečnosť je našou najvyššou prioritou, rozhodli sme sa s členmi textilného zväzu Textilbündnis urobiť krok nad rámec REACH v smere módy bez škodlivých látok. Dôraz je kladený na nahradenie 100 problematických chemikálií v našej textilnej výrobe neškodnými látkami. V roku 2016 textilný zväz prijal takzvaný zoznam MRSL (Manufacturing Restricted Substances List) zo ZDHC (Zero Discharge of Hazardous). Tento zoznam obsahuje škodlivé chemikálie a látky, ktoré by sa mohli pri výrobe odevov uvoľňovať do životného prostredia. Cieľom ZDHC je obmedziť používanie nebezpečných chemikálií a používať tie látky, pre ktoré už existujú udržateľnejšie alternatívy.