Skip to main content

Jednáme tiež udržateľne

Informujte sa

Náš manažment kvality

Rozmanitý sortiment produktov vždy vyžaduje náročné riadenie kvality. Naše interné riadenie kvality si preto stanovilo za úlohu zabezpečiť aby všetky textilné a Non-Food produkty boli predajné.

Kvalita

Bezpečné produkty pre našich zákazníkov

Sami kladieme najvyššie nároky na kvalitu našich výrobkov a nevyhýbame sa jednaniu nad rámec zákonných požiadaviek, kontrole a informovaniu zákazníka.

Komplexná práca nášho manažmentu kvality s približne 40 zamestnancami pozostáva okrem iného z definovania, kontroly a dôsledného presadzovania požiadaviek na testy. Dôraz je tu kladený aj na poradnú funkciu pri nákupe.

„Našim hlavným cieľom pri práci v manažmente kvality je bezpečný výrobok pre našich zákazníkov. V našom oddelení kontrolujeme každý produkt. “

Náročný testovací proces

Náš manažment kvality je v neustálom kontakte s testovacími zariadeniami v Ázii a Európe, aby sme zaistili bezpečnosť a kvalitu výrobkov, ktorá je pre zákazníkov atraktívna.

Tiež by sme chceli vyzdvihnúť našu internú laboratórnu prácu, pri ktorej sa kontroluje nie len súlad s našimi požiadavkami, ale vyvíjajú sa aj nové testovacie postupy pre interné požiadavky KiK. Pomocou chemických a fyzikálnych skúšok sa preverí napríklad spracovanie, rozmery, oteruvzdornosť, vlákna výrobkov a podľa toho sa upravia plány skúšok. Okrem všetkých interných testov sú do rozsiahleho testovacieho procesu zapojené aj nezávislé testovacie ústavy.

Nie ste s našou kvalitou spokojní?

Kúpili ste si výrobok, s ktorým bohužiaľ nie ste spokojní alebo by ste nám chceli nahlásiť problém? Potom neváhajte a kontaktujte nás pomocou online formulára →

Chemické látky

Regulácia REACH

Európske nariadenie REACH reguluje schvaľovanie a obmedzovanie chemických látok v textíliách, ktoré zakazuje látky ako azofarbivá alebo karcinogénne amíny v textíliách.

Keďže bezpečnosť je našou najvyššou prioritou, rozhodli sme sa s členmi textilného zväzu Textilbündnis urobiť krok nad rámec REACH v smere módy bez škodlivých látok. Dôraz je kladený na nahradenie 100 problematických chemikálií v našej textilnej výrobe neškodnými látkami. V roku 2016 textilný zväz prijal takzvaný zoznam MRSL (Manufacturing Restricted Substances List) zo ZDHC (Zero Discharge of Hazardous). Tento zoznam obsahuje škodlivé chemikálie a látky, ktoré by sa mohli pri výrobe odevov uvoľňovať do životného prostredia. Cieľom ZDHC je obmedziť používanie nebezpečných chemikálií a používať tie látky, pre ktoré už existujú udržateľnejšie alternatívy.