Skip to main content

Všeobecné podmienky účasti na myKiK

Pre program karta výhod KiK (ďalej len "myKiK") platia tieto podmienky účasti. Podaním žiadosti a účasťou v programe myKiK súhlasíte s týmito podmienkami.
 

Účasť na myKiK

 • Aby ste mohli využívať všetky výhody myKiK, musíte sa zaregistrovať do programu karta výhod myKiK. Môžete tak urobiť online, prostredníctvom aplikácie myKiK alebo na mieste v niektorej z našich pobočiek. 
 • Po registrácii a poskytnutí všetkých požadovaných informácií a/alebo súhlasov vám bude vydaná karta výhod myKiK vo fyzickej alebo digitálnej podobe. Môžete mať súčasne fyzickú aj digitálnu kartu výhod; hoci tieto karty výhod majú rôzne čísla, stále sú navzájom prepojené.
 • V závislosti od spôsobu registrácie dostanete fyzickú alebo digitálnu kartu výhod myKiK. Fyzickú kartu výhod získate pri pokladni na pobočke a digitálnu kartu výhod myKiK v aplikácii alebo v našom internetovom obchode. Digitálnu kartu výhod myKiK je možné v našich pobočkách prepojiť aj s fyzickou kartou výhod myKiK; ak sa však zaregistrujete najskôr s fyzickou kartou výhod myKiK, táto sa automaticky prepojí s digitálnou kartou výhod myKiK za predpokladu, že sa medzi oboma kartami výhod zistia identické údaje.
 • Na podanie žiadosti o digitálnu kartu výhod myKiK je potrebná platná e-mailová adresa, nie však na podanie žiadosti o fyzickú kartu výhod myKiK.
 • Na jednu osobu môže byť vedená len jedna karta výhod myKiK. Fyzická karta výhod myKiK prepojená s digitálnou kartou výhod myKiK (alebo naopak) sa považuje za jednu kartu výhod.
 • Vydaním novej karty výhod končí automaticky platnosť predchádzajúcej karty výhod myKiK. 
 • Používanie karty výhod myKiK je výslovne obmedzené na osobné použitie; obchodné alebo iné ako osobné použitie nie je povolené.
 • myKiK platí vo všetkých slovenských pobočkách KiK a v slovenskom internetovom obchode, pokiaľ nie je uvedené inak.
 • Ponuky myKiK sú platné len v prípade, ak spolu s príslušným nákupom použijete svoju kartu výhod  myKiK alebo číslo karty výhod myKiK, a teda neplatia pre zákazníkov, ktorí kartu výhod myKiK nepoužívajú.
 • Ponuky v rámci myKiK sú takto označené (napr. logom) a nájdete ich na pobočkách, v prospekte, v internetovom obchode, v aplikácii, e-mailom a/alebo iným spôsobom. 
 • Na ponuky v rámci myKiK sa môžu vzťahovať určité dodatočné podmienky, ktoré nie sú zahrnuté v týchto podmienkach účasti. V takom prípade budú tieto dodatočné podmienky uvedené pri každej jednotlivej ponuke. 
 • Ponuky myKiK majú obmedzenú platnosť a obmedzené zásoby, takže z nich nemožno odvodzovať žiadne právne nároky.
 • Ponuky myKiK nie je nikdy možné vyplatiť v hotovosti.
 • Ak sa chcete zapojiť do myKiK, musíte mať minimálne 18 rokov. 
 • Podmienky účasti myKiK nenahrádzajú žiadne iné všeobecne platné obchodné podmienky. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi podmienkami účasti myKiK a akýmikoľvek inými obchodnými podmienkami majú prednosť platné podmienky pre myKiK.
 • Zodpovedáte za aktuálnosť svojej e-mailovej adresy a kontaktných údajov. Je to dôležité napríklad preto, aby sme vám mohli ponúknuť zľavové kupóny. Ak budete znevýhodnení kvôli tomu, že vaše kontaktné údaje nie sú správne alebo aktuálne, že vaša e-mailová adresa je nesprávna (kvôli inej okolnosti, za ktorú nesiete zodpovednosť, napr. z dôvodu plnej poštovej schránky), nie sme nikdy povinní toto znevýhodnenie odstrániť.
 • Zadané osobné údaje a nákupy uskutočnené prostredníctvom karty výhod myKiK sa ukladajú do databázy KiK. Spoločnosť KiK rešpektuje vaše súkromie a zabezpečuje, aby sa s osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete, zaobchádzalo v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Spoločnosť KiK využíva údaje o vašich nákupoch a vašom surfovaní po internete a na základe týchto poznatkov vám môže zasielať informačné bulletiny, ktoré sú pre vás individuálne prispôsobené a upozorňujú vás na produkty a služby, ktoré spoločnosť KiK vybrala špeciálne pre vás. Údaje, ktoré nám poskytujete, nám umožňujú lepšie prispôsobiť našu webovú stránku a naše ponuky vašim osobným preferenciám. Údaje, ktoré od vás získame, používame na predvídanie vášho nákupného správania a na čo najlepšie umiestnenie našich produktov na našej internetovej prezentácii. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov na stránke https://spolocnost.kik-textilien.sk/mykik-ochrana-osobnich-udaju.

Cenové zvýhodnenie na položku podľa vášho výberu po každom piatom nákupe 

 • Po každom piatom nákupe v pobočke KiK textil a Non-Food spol. s r. o.  dostanete poukaz, ktorý vás pri ďalšom nákupe v niektorej z našich pobočiek oprávňuje na zľavu 20 % na jednu položku podľa vlastného výberu. Ak by ste mali pri ďalšom nákupe viac ako jednu položku, 20 % zľava sa uplatní na najdrahšiu položku. 
 • Počíta sa každý nákup.
 • V jeden deň je možné započítať len jeden nákup. Viacero nákupov v jeden deň sa počíta ako jeden nákup.
 • Po každom piatom nákupe na pobočke bude vystavený fyzický poukaz.
 • Ak vrátite celý nákup, t. j. počet vrátených položiek sa rovná počtu zakúpených položiek, jeden nákup sa automaticky odpočíta od počtu už uskutočnených nákupov.
 • Ak nie je uvedené inak, poukaz platí 8 týždňov od dátumu vydania.

Cenové zvýhodnenie na mesačne sa obmieňajúce položky

 • Ako držiteľ/ka karty výhod myKiK získate každý mesiac 15 % zľavu na obmieňajúce sa položky.
 • Položky, ktoré sa každý mesiac obmieňajú, sú v pobočke a/alebo v internetovom obchode príslušne označené, aby bolo jasné, pri ktorých položkách je možné uplatniť cenové zvýhodnenie.  
 • Toto cenové zvýhodnenie môže byť oznámené na pobočkách, v internetovom obchode, prostredníctvom aplikácie alebo e-mailom.
 • Ak nie je uvedené inak, ponuky platia vždy pre aktuálny kalendárny mesiac.
 • Je možné, že na niektoré ponuky sa vzťahujú obmedzenia, napríklad ponuky platia len v internetovom obchode alebo len v konkrétnej pobočke. Ak sa obmedzenia uplatňujú, budú uvedené pri každej ponuke.
 • Ponuky spoločnosti KiK sú úplne nezáväzné a platia len do vypredania zásob. Spoločnosť KiK bude pri tvorbe svojich ponúk a zliav postupovať s najväčšou možnou starostlivosťou vrátane dodržiavania platných predpisov o nekalých obchodných praktikách. Spoločnosť KiK nemôže byť viazaná ponukou, ak obsahuje zjavný omyl, chybu v písaní alebo preklep.
   

Výmena tovaru bez pokladničného dokladu (Táto výhoda je platná až od druhého kvartálu 2024)

 • Ak sa zapojíte do myKiK, môžete tovar vymeniť alebo vrátiť bez pokladničného dokladu. Je to možné, pretože váš nákup bol uskutočnený pomocou karty výhod myKiK a je uložený vo vašom účte myKiK, a preto ho možno nájsť v systémoch. Predpokladom výmeny alebo vrátenia tovaru bez pokladničného dokladu je teda to, že a) vaša karta výhod myKiK je spojená s nákupom a že b) pri výmene alebo vrátení tovaru je predložená karta výhod myKiK, s ktorou bol nákup uskutočnený.
 • Lehota na výmenu alebo vrátenie tovaru zostáva nezmenená.
 • Tovar musí byť nepoužitý, nenosený, ak je možné v pôvodnom obale a s  originálnymi visačkami.
 • Ak vrátite položky, ktoré ste si zakúpili s poukazom myKiK, poukaz sa nevracia. Bude vám však vrátená skutočne vynaložená suma.
   

Cenové zvýhodnenie nákladov na dopravu

 • Ako držiteľ/ka karty výhod myKiK získate pri objednávaní položiek z internetového obchodu zľavu 20 % na poštovné (ak je karta výhod prepojená s používateľským účtom). 
 • Vaša objednávka môže byť zaslaná na vašu domácu adresu (poštou a balíkovou službou) alebo si ju môžete vyzdvihnúť na pobočke podľa vášho výberu ("Klikni & Vyzdvihni"). 

Rezervácia tovaru na pobočke

 • Ako držiteľ/ka karty výhod myKiK máte možnosť nechať si tovar odložiť a/alebo rezervovať na pobočkách. Doba rezervácie je jeden deň a je obmedzená na tri položky denne. 
 • Rezerváciu je možné prijať len po predložení karty výhod myKiK.

Narodeninové prekvapenie

 • Ak ste súhlasili so zasielaním propagačných e-mailov, dostanete v deň alebo v období okolo svojich narodenín narodeninové prekvapenie.
 • Plánované narodeninové prekvapenie pozostáva buď zo zľavového kupónu alebo z darčeka, ktorý si môžete vyzdvihnúť na pobočke. V oboch prípadoch dostanete oznámenie e-mailom. 
 • Narodeninové prekvapenie sa môže meniť a určujeme ho my. Narodeninové prekvapenie si nemôžete slobodne vybrať, a to ani v prípade, že iný zákazník dostal narodeninové prekvapenie, ktoré sa vám páči viac a ktoré by ste uprednostnili.


Mesačná výherná hra

 • S každým nákupom, ktorý uskutočníte s kartou výhod myKiK v našich pobočkách, ste automaticky zaradení do našej mesačnej výhernej hry.
 • Za každý mesiac sa zo všetkých nákupov uskutočnených v danom mesiaci náhodne vyberie päť výhercov. Náhodný výber sa uskutoční medzi 1. a 15. dňom nasledujúceho mesiaca. Výhercom sa stáva držiteľ/ka karty, ktorý/á uskutočnil/a vybraný nákup (nákupy). V zásade platí, že na každý nákup, ktorý vykoná držiteľ/ka karty výhod myKiK s kartou výhod myKiK v niektorej z našich pobočiek, môže pripadnúť jedna výhra, avšak do súťaže bude zaradený maximálne jeden nákup na jednu kartu výhod myKiK denne. Viacero nákupov v kalendárnom mesiaci preto zvyšuje šancu na výhru. Ak držiteľ/ka karty výhod uskutoční viacero nákupov v jeden deň, započítava sa len prvý nákup.
 • Celková hodnota výhier za mesiac je 250 EUR, rozdelených do 5 výhier, z ktorých každá pozostáva z poukazu v hodnote 50 EUR. V súčasnosti je možné poukazy uplatniť len v našich pobočkách. Poukazy (ani hodnota zostávajúca po nákupe) nebudú vyplácané v hotovosti. 
 • Dátum uzávierky je posledný deň každého kalendárneho mesiaca o 24 h.
 • Žrebovanie sa uskutoční automatizovaným náhodným výberom náhodného nákupu v príslušnom mesiaci. Žrebovanie sa uskutoční medzi 1. a 15. dňom nasledujúceho mesiaca a bude sa týkať nákupov uskutočnených pred aktuálnym kalendárnym mesiacom.
 • Výherca/výherkyňa bude informovaný/á prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré máme k dispozícii; podľa možnosti telefonicky alebo e-mailom, v prípade potreby poštou.
 • Výhru je potrebné si vyzdvihnúť na pobočke. Ak si výhru nevyzdvihnete do 8 týždňov, vyhradzujeme si právo odovzdať výhru tretej osobe prostredníctvom nového žrebovania s automatizovaným náhodným výberom nákupu v príslušnom mesiaci. Po uplynutí 8 týždňov zaniká akýkoľvek nárok na výhru zo strany držiteľ/ky karty výhod myKiK, ktorý/á si výhru v tomto období nevyzdvihol/la.
   

Ukončenie účasti

 • Každý/á držiteľ/ka karty výhod môže kedykoľvek ukončiť účasť v programe karty výhod myKiK v textovej forme bez dodržania výpovednej lehoty. Výpoveď je potrebné adresovať spoločnosti KiK textil a Non-Food spol. s.r.o.
 • Panenská 6, 811 03 Bratislava, najlepšie e-mailom na túto e-mailovú adresu: kontakt-sk@kik-textilien.com.
 • Ak ste sa zaregistrovali prostredníctvom aplikácie myKiK, môžete sa odhlásiť znovu týmto spôsobom. Za týmto účelom otvorte nastavenia v rámci aplikácie myKiK a kliknite na pole "Vymazať účet" a potom úkon potvrďte. Váš zákaznícky účet pre program karty výhod myKiK sa tým neodvolateľne vymaže.
 • Výhody programu myKiK uvedené tu v podmienkach účasti strácajú platnosť okamžite po ukončení účasti. 
 • Nahromadené nákupy, ktoré boli uskutočnené za účelom získania poukazu, sa po ukončení účasti natrvalo vymažú, a to aj v prípade, že sa po uplynutí výpovednej lehoty opäť zaregistrujete do programu myKiK.
 • Všetky uložené informácie o nákupoch, ako aj osobné údaje budú vymazané, pokiaľ nemáme oprávnený záujem alebo zákonnú lehotu na uchovávanie určitých informácií (napr. ak si vediete pravidelný účet KiK). Môžu sa ukladať anonymné (súhrnné) informácie o nákupoch.
   

Stratená, odcudzená alebo poškodená fyzická karta výhod myKiK

 • V prípade straty, krádeže alebo poškodenia karty výhod myKiK kontaktujte čo najskôr spoločnosť KiK, aby sme mohli vašu kartu výhod myKiK zablokovať. V pobočke KiK podľa vášho výberu dostanete novú kartu výhod, s ktorou môžeme prepojiť váš účet myKiK. Ak si nesplníte včas svoju informačnú povinnosť, nenesie KiK žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú Vám, príp. aj iným osobám v súvislosti s prípadným neoprávneným použitím karty výhod myKiK a zároveň ste povinný nahradiť prípadnú škodu, ktorá by KiK takýmto neoprávneným použitím karty výhod myKiK vznikla.


Monitorovanie a zneužitie

 • KiK si vyhradzuje právo preskúmať používanie myKiK účastníkmi z hľadiska dodržiavania Všeobecných obchodných podmienok.
 • Zneužívanie služieb myKiK je zakázané. Akékoľvek zneužitie služby myKiK a/alebo akékoľvek iné porušenie týchto podmienok môže mať za následok vylúčenie z programu karty výhod a/alebo neplatnosť nazbieraného počtu nákupov a/alebo neuplatnených poukazov.
   

Zodpovednosť

 • KiK zodpovedá za škody v súlade so slovenskými právnymi predpismi.


Zmena a ukončenie myKiK

 • KiK si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a doplniť Všeobecné podmienky účasti s účinnosťou do budúcnosti. Nároky, ktoré už vznikli k okamihu zmeny, zostávajú touto zmenou nedotknuté. Zmena podmienok účasti sa považuje za schválenú, ak držiteľ/ka karty výhod do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia o zmene nepodá námietku proti zmene v textovej podobe alebo ak držiteľ/ka karty výhod uskutoční ďalšie nákupy s kartou výhod myKiK aj po uplynutí tejto lehoty. Spoločnosť KiK bude v oznámení o zmene výslovne informovať držiteľa/ku karty výhod o práve na odvolanie a o právnych dôsledkoch neodvolania sa v lehote. Ak držiteľ/ka karty výhod podá námietku voči zmene Všeobecných podmienok účasti, spoločnosť KiK je oprávnená ukončiť držiteľovi/ke karty výhod účasť v programe karta výhod myKiK.
 • Poukazy je možné uplatniť do dátumu výpovede. Po ukončení programu myKiK zanikajú všetky výhody.
 • Spoločnosť KiK je oprávnená ukončiť program karta výhod myKiK s primeranou výpovednou lehotou alebo ak existuje závažný dôvod aj bez takejto lehoty. Nároky, ktoré už vznikli v čase ukončenia, zostávajú týmto nedotknuté..“ 
   

Iné ustanovenia

 • Tieto všeobecné podmienky účasti sa riadia slovenským právom.