Skip to main content

V oblasti zodpovednosti sme si stanovili ďalšie ciele

Podrobnosti

Naše sociálne nasadenie

Dobrá, cenovo výhodná móda a udržateľné hospodárenie sú pre nás neoddeliteľné. Angažujeme sa rôznymi spôsobmi: pre životné prostredie, pre ľudské práva, ako aj pre spravodlivé príjmy a výrobné podmienky u našich dodávateľov.

Vysoké sociálne a environmentálne štandardy sú pre nás už mnoho rokov samozrejmosťou - z presvedčenia. Naši zákazníci podporujú naše projekty svojimi nákupmi: umožňujú väčšiu spravodlivosť, väčšiu prosperitu a lepšie životné podmienky.

Náš záväzok

Nasledujúce projekty sú nám obzvlášť blízke

Financujeme niekoľko škôl v Bangladéši - to z nás robí jedného z najväčších súkromných poskytovateľov vzdelávania v krajine. Dobré vzdelanie je dôležitým predpokladom profesionálneho úspechu. Z nášho záväzku ťaží 3 000 detí. Naše školy sú technologicky aktuálne. Majú moderné učebné pomôcky a energetické potreby pokrývajú vlastnými solárnymi panelmi. Okrem toho podporujeme základnú školu a materskú školu v Dháke.

Prístup k čistej vode je základom pre lepšiu hygienu a zdravie. Z tohto dôvodu sme v Bangladéši, našej hlavnej krajine textilnej výroby, nainštalovali viac ako 8 000 studní a 2 000 latrín. Vďaka nášmu projektu má z čistej pitnej vody úžitok viac ako 600 000 ľudí.

Podporujeme komplexné ponuky lekárskej starostlivosti. Umožňujeme čoraz viacerým pracovníkom tovární v našich dodávateľských továrňach a ich deťom bezplatnú lekársku pomoc. Doposiaľ sme finančne podporili viac ako 50 000 ošetrení.

Naše produkty pomáhajú

Koberce z handier a koše z morskej trávy

Bangladéš je jednou z najchudobnejších krajín na svete. Každý rok sa niekoľko tisíc ľudí sťahuje z vidieckych oblastí krajiny do hlavného mesta Dháky za prácou.

Zatiaľ čo sa tam stále viac formujú slumy, štrukturálne slabé vidiecke regióny krajiny, ako napríklad región Rangpur v severnom Bangladéši, začínajú byť opustené. Aby sme tomuto procesu zabránili, v roku 2008 sme tam oživili tradičnú techniku ​​výroby kobercov. Útržky bavlny z textilných tovární sa privážajú do Rangpuru, kde sa spracovávajú na rôzne druhy handrových kobercov. Projekt podporuje predovšetkým rodiny v tomto regióne, pretože v blízkosti domovov boli vytvorené bezpečné pracovné miesta a ženy majú možnosť prostredníctvom tejto práce podporovať svoje rodiny. Pôsobivý úspech: Výroba teraz prebieha v ôsmich výrobných závodoch; k dnešnému dňu sa v predajniach KiK predalo viac ako šesť miliónov týchto handrových kobercov. Vzhľadom na veľký úspech projektu kobercov bol v Bogre v roku 2009 otvorený ďalší projekt založený na rovnakom sociálnom princípe. Tu zamestnanci troch výrobných závodov vyrábajú košíky z morskej trávy z obnoviteľných surovín.

Chcete sa dozvedieť viac?

Tu nájdete ďalšie informácie o našich sociálnych záväzkoch, našich výrobných štandardoch a cieľoch do budúcnosti

Správa o udržateľnosti →